Basar                              

Om du har 2, 3 mille över kan du kanske köpa The Ritter Royal Flora Aurum. Den har detaljer i äkta guld och diamanter. Översadeln är gjord av 10 000 år gammal mammutbete.

Samma sak gäller för basar som för gitarrer. Halsen kan behöva rätas, strängar bytas, intonering göras, ny sadel och översadel passas in. Kanske vill du byta mickar eller så brummar basen och kan behöva en isoleringsöversyn mm. Mejla eller ring om du har bekymmer med basen, så ska jag ge dig ett bra pris på jobbet.